Reeshof wordt gehoord

8 december 2017

Conclusie van deze drukbezochte avond: Centrale regie over culturele initiatieven en activiteiten in de Reeshof, meer ruimtes en inbreng van jong en oud. Een gezamenlijke wens die ruim 70 bewoners van stadsdeel Reeshof gisteravond uitspraken tijdens het stadsgesprek met gemeente Tilburg over 'Versterking van kunst en cultuur in de Reeshof' in Wijkcentrum Heyhoef.

Dat de communicatie-infrastructuur in de wijk grondig moet worden aangepakt, staat voor veel aanwezigen dan ook buiten kijf. En dan het liefst vanuit één centraal punt, een speciaal aangestelde ''cultuurregisseur'', die verschillende initiatieven en organisaties met elkaar verbindt. 
Volgens Ruud van Eeten, woordvoerder van de commissie Reeshof Cultuurt en één van de indieners van het burgerinitiatief cultuurpodium Reeshof, is de tijd aangebroken om als grootste stadsdeel van Tilburg een volgende stap te zetten. Eén die tot nu toe is uitgebleven en waar een centrale regie zou kunnen bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk.

Tijdens de druk bezochte avond waren vertegenwoordigers van vrijwel alle culturele- en maatschappelijk betrokken instanties uit de Reeshof aanwezig. Van de gemeente waren o.a. wethouder Marcelle Hendrickx met cultuur in haar portefeuille en wijkwethouder Hans Kokke aanwezig. 

En de wens hoe de Reeshof er in 2022 uitziet, hoeven de aanwezigen niet lang na te denken: Zo is er met zekerheid een cultureel café, zijn leegstaande panden opgeknapt en hergebruikt en worden middelbare scholieren meer betrokken in de wijk.