Huibevenparkfestival

Op zondag 28 september 2014 vond in het Huibevenpark het Huibevenparkfestival plaats. Het festival heeft als doelstelling om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de Reeshof, om de saamhorigheid te vergroten en de sociale contacten te bevorderen.

Linda Drabbe: "Tijdens het Huibevenpark Festival vinden activiteiten plaats die het buurtleven opwaarderen en ontmoeting onderling stimuleren. De onderdelen leefbaarheid, cultuur, sport, ontmoeting en uitwisseling staan tijdens het Festival als middel centraal. Met dit festival werken we aan de verbetering van de communicatie tussen jongeren en volwassenen. We laten de jongeren op een positieve manier deelnemen aan het festival en laten jong en oud hierin samenwerken.

In de voorbereiding naar het wijkfestival zijn wijkbewoners en diverse werkgroepen al diverse maanden bezig. ContourdeTwern/R-Newt ondersteunt deze vrijwilligers en stagiaires. Door jongeren en bewoners mee te laten doen, mee te laten beleven en initiatieven te laten nemen worden talenten benut en gezien in de wijk. Dit is de kracht van het festival en hierop zijn we inmiddels al enkele maanden aan het investeren. Vrijwilligers en professionals werken samen om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de Reeshof, om de saamhorigheid te vergroten en de sociale contacten te bevorderen."