Kwartiermaker gezocht

24 mei 2019

Omschrijving werkgebied

De Reeshof is een stadsdeel van de gemeente Tilburg en is ontstaan in de jaren '70. Het stadsdeel heeft op dit moment ca. 45.000 inwoners en sinds het ontstaan van dit stadsdeel is een wijkraad actief.

Burgerinitiatief 

Als vervolg op het burgerinitiatief uit 2017 heeft Stichting Wijkraad Reeshof een behoefteonderzoek uitgevoerd naar cultuur in de Reeshof. In vijf rondetafelgesprekken heeft een brede vertegenwoordiging uit het culturele, sociale en onderwijsdomein gezamenlijk kansen in beeld gebracht en richting bepaald. Dit heeft geleid tot de vorming van een plan van aanpak.

Doelstelling 

Het realiseren van een culturele infrastructuur voor buurt, wijk en stadsdeel Reeshof, die toekomstbestendig is en gedragen wordt door breed netwerk van partners uit de domeinen cultuur, onderwijs en sociaal. Een culturele infrastructuur die bovendien naadloos aansluit en deel uitmaakt van de stedelijke culturele infrastructuur.

Uitgangspunt voor het realiseren van de culturele infrastructuur voor buurt, wijk en stadsdeel is het aan de gemeente gepresenteerde Plan van Aanpak.

Voorstel tot realisatie infrastructuur

 • Om te komen tot de realisatie van de culturele infrastructuur voor buurt, wijk en stadsdeel Reeshof wordt een stuurgroep geformeerd op initiatief van de Wijkraad, bestaande uit betrokken partners uit de domeinen cultuur, onderwijs en sociaal. De stuurgroep heeft de opdracht een voorstel tot realisatie van de culturele infrastructuur te maken voor de Wijkraad, ten behoeve van de besluitvorming in de gemeenteraad. Het voorstel dient in de zomer van 2020 aan de gemeenteraad van Tilburg ter besluitvorming te worden voorgelegd.
 • De stuurgroep wordt ondersteund door een werkorganisatie, bestaande uit een Kwartiermaker (domein cultuur), een Cultuurcoach (domein onderwijs) en een Cultuuraanjager (domein sociaal), waarbij de Kwartiermaker functioneert als coördinator van de werkorganisatie. De Kwartiermaker rapporteert periodiek aan de Stuurgroep, organiseert de vergaderingen van de Stuurgroep en neemt deel aan de vergaderingen van de Stuurgroep als adviseur.
 • De werkorganisatie richt zich op:
 1. het verbinden van de culturele initiatieven en behoeftes/wensen op buurt-, wijk- stadsdeelniveau; een en ander moet leiden tot een breed cultureel programma binnen het stadsdeel Reeshof;
 2. het verbinden en afstemmen van het culturele programma voor het stadsdeel Reeshof met het culturele programma voor en van de stad;
 3. het verder ontwikkelen van de voor de culturele infrastructuur van de Reeshof benodigde “software” en “hardware”, een en ander op basis van het eerder vastgestelde en aan de gemeente gepresenteerde Plan van Aanpak;
 4. het samen met de partners in de domeinen cultuur, onderwijs en sociaal voorbereiden van aanpassingen dan wel totstandkoming van vastgoed in de vorm van een Programma van Eisen;
 5. het op basis van het gewenste culturele programma voor het stadsdeel en de gewenste infrastructuur uitwerken van een voorstel ten behoeve van de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke investeringen en de exploitatie van de gewenste culturele infrastructuur (vastgoed; cultureel centrum) ten behoeve van het stadsdeel Reeshof; het voorstel dient te worden voorgelegd ter besluitvorming in de Stuurgroep en uiteindelijk de Wijkraad.

Opdracht Kwartiermaker

 • de Kwartiermaker krijgt de opdracht om in samenwerking met de Cultuurcoach en de Cultuuraanjager invulling te geven aan de onder “Voorstel tot realisatie infrastructuur” geformuleerde opdrachten aan de werkorganisatie, waarbij periodiek door de Kwartiermaker wordt gerapporteerd aan de Stuurgroep ten behoeve van de besluitvorming in de Stuurgroep;
 • de Kwartiermaker coördineert de werkzaamheden binnen de werkorganisatie en zorgt voor periodieke afstemming binnen deze werkorganisatie;
 • de Kwartiermaker onderzoekt de financieringsmogelijkheden mbt investeringen en exploitatie en brengt daarbij de mogelijke financieringsbronnen in kaart ten behoeve van de Stuurgroep;
 • de Kwartiermaker bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor en neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van de Stuurgroep;
 • de Kwartiermaker wordt aangesteld door Wijkraad Reeshof.

Profiel Kwartiermaker

 • beschikt over kennis van cultuur en het culturele veld binnen de gemeente Tilburg;
 • heeft affiniteit met de culturele initiatieven en behoeftes vanuit de buurten, de wijken en het stadsdeel Reeshof;
 • heeft affiniteit met de domeinen onderwijs en sociaal;
 • heeft een sterk analytisch vermogen;
 • beschikt over het vermogen om te schakelen tussen uitvoerend, tactisch en strategisch niveau;
 • heeft kennis van de ambtelijke en bestuurlijke werk- en besluitvormingsprocessen;
 • beschikt enerzijds over daadkracht en anderzijds over bestuurssensiviteit;
 • richt zich op samenwerking binnen de domeinen cultuur, onderwijs en sociaal;
 • is in staat verschillende belangen bij elkaar te brengen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • heeft voldoende financiële kennis met betrekking tot investerings- en exploitatievraagstukken;
 • is bij voorkeur woonachtig in de Reeshof. 

Reageren

Heb je interesse in deze functie voor een periode van ongeveer 12 maanden voor 12 uur per week, dan vragen wij je vriendelijk om uiterlijk voor zaterdag 15 juni te reageren door je motivatiebrief en CV te mailen aan info@reeshofcultuurt.nl.  

Daarna word je uitgenodigd voor een afspraak met de selectiecommissie. 

Voor eventuele vragen kun je het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.