Aan de slag

24 december 2019

De komende maanden tot aan de zomer van 2020 gaat Reeshof Cultuurt verder met de ‘Culturele infrastructuur Reeshof: Samen ontwikkelen door te doen’. Sinds de afgelopen zomer hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan. De gemeenteraad heeft een besluit genomen om in de begroting 2020 middelen beschikbaar te stellen voor een impuls in de ontwikkeling van cultuur in de Reeshof. Daarnaast is er een voorstel voor de invulling van de vacature van kwartiermaker en zijn er afspraken gemaakt over de rollen van cultuurcoach met CiST/Factorium en cultuuraanjager met Art‐Fact. Dit voorstel geeft aan dat de komende maanden een concreet plan voor de culturele infrastructuur in de Reeshof wordt uitgewerkt dat rond de zomer 2020 kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt aangegeven hoe er afstemming plaatsvindt over culturele activiteiten en nieuwe initiatieven in de Reeshof.

Het oorspronkelijke voorstel bevatte een functie van kwartiermaker voor het culturele domein in de Reeshof. De sollicitatiecommissie bestond uit vier personen die de organisaties Factorium, ContourdeTwern, Wijkraad Reeshof en Reeshof Cultuurt vertegenwoordigden. Na de besluitvorming in de gemeenteraad, waarbij er een impuls van 100k beschikbaar is voor programmering in de Reeshof, heeft de sollicitatiecommissie besloten het takenpakket in twee afzonderlijke functies onder te brengen. Enerzijds komt er een planmaker die zich voornamelijk zal richten op de hardware en anderzijds een programmamaker die zich zal richten op de software. De planmaker en programmamaker worden aangesteld voor een half jaar door de Wijkraad Reeshof en worden betaald uit het budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt aan de Wijkraad. Inhoudelijk aansturing van de planmaker en programmamaker zal plaatsvinden door een breed samengestelde stuurgroep.

Ter kennismaking: de planmaker is Ruud van Eeten en de programmamaker is Joost van Rijckevorsel. Binnenkort stellen zij zich voor op onze site en vertellen ze meer over hun opdracht.