Terugblik 2017

2017 is het zesde jaar dat de wijkraad subsidie ontvangt voor culturele activiteiten. De aangestelde commissie Reeshof Cultuurt verdeelt de subsidie over een diversiteit aan activiteiten.