Zandpoort

Aangezien de kanaalzone rondom sluis ll de komende jaren behoorlijk aan verandering onderhevig is, is een kunstwerk in dit gebied op zijn plaats. Dat vond de bewoner, Peter van Gils, enkele jaren geleden en hij ging hiermee aan de slag. Het complete gebied zou ingericht moeten worden volgens een plan dat past bij de wensen van de bewoners. Zo zou over enkele jaren zelfs de “Reeshof Boulevard” mogelijk zijn met brede wandel- en fietspaden waar men kan sporten en ontmoeten, met horecavoorzieningen en educatie. Onderstaand vind je chronologisch het ontstaan van de Zandpoort.  

2019

In het voorjaar wordt pas de vergunning van het Waterschap verstrekt, waarna de laatste check door het projectteam van de gemeente wordt uitgevoerd zodat het terrein aan het kanaal bouwrijp gemaakt kan worden. 

De opening van Zandpoort staat gepland op zaterdag 21 september 2019.

2018

Het kunstwerk is geselecteerd, maar de financiering is nog niet helemaal rond. In samenwerking met Cupudo worden verschillende mogelijkheden benut om de bekostiging rond te krijgen. Bij het Mondriaan Fonds en Prins Bernhard Fonds worden respectievelijk in februari en juli een subsidie aangevraagd. De voorbereidingen voor de vervaardiging van het kunstwerk, de vergunning en de inrichting van de omgeving worden getroffen. 

In september wordt een subsidie toegekend aan de wijkraad voor een bedrag van 25.000 euro van het Prins Bernard Cultuurfonds. Dit fonds keert in kwartaal 3 van 2018 een totaalbedrag uit van ruim 244.000 euro aan 48 projecten.  

23-10-2018: Brabants Dagblad

2017

20-05-2017: Marcelle Hendrickx opent de tentoonstelling

Begin 2017 hebben drie kunstenaars een inspirerende presentatie van hun eerste ontwerpen verzorgd. Aangezien 1 van deze presentaties niet aan de opdracht voldeed, werden tijdens de geplande tentoonstelling in de bibliotheek Heyhoef de projecten van de twee overgebleven kunstenaars gepresenteerd. Kunstwerk A is door Jeroen Bisscheroux ontworpen en bestaat uit reuzenletters BOOM langs het fietspad bij de ‘draaikom’ waar men elkaar kan ontmoeten. Kunstwerk B is van Geert van de Camp en zou gedeeltelijk geplaatst worden in de ‘draaikom’ en krijgt vooralsnog de naam Zandpoort en heeft een vergelijkend model als de containerterminal aan de overkant van het kanaal, maar ook als een Chinees theehuis. Ook hier staat ontmoeten centraal en wordt dit bevorderd door houten banken. De tentoonstelling werd  20 mei 2017 officieel geopend door wethouder Marcelle Hendrickx waarna alle bewoners uit de Reeshof uit zijn genodigd om te komen stemmen.  

Kunstwerk A: BOOM van Jeroen Bisscheroux

Kunstwerk B: Zandpoort van Geert van de Camp

2016

2-10-2016: Afstemming locatie door bewoners

Met bewoners uit de wijk, de initiatiefnemer van het kunstwerk, leden van Cupudo en Wijkraad Reeshof worden er bijeenkomsten georganiseerd. De locatie die men op het oog heeft wordt in het najaar bezocht om het ''gevoel'' van deze plek te beleven. Door de werkgroep worden er 3 kunstenaars geselecteerd en ook deze krijgen ieder ook een rondleiding langs het kanaal. 

2015

Eén van de omwonenden, Peter van Gils, kwam hierdoor op het idee om een kunstwerk te laten ontwerpen dat qua materiaal en positie de gedachtenis aan dit mooie stukje Tilburg levend zouden houden. 

Om het geheel een breed draagvlak te geven zijn verschillende betrokkenen voor dit project opgetrommeld om hieraan een bijdrage te leveren. Deze betrokkenen hebben gezamenlijk criteria opgesteld waar het kunstwerk aan zou moeten voldoen: verbinden, plek om te ontmoeten, groots, hergebruik van het hout en een kunstwerk als de ‘poort’ van Tilburg. 

Samen met een professional is er gezocht naar verschillende kunstenaars die hierin iets zouden kunnen betekenen. Met de groep bewoners zijn de referenties van de kunstenaars bekeken en is er een top 3 samengesteld. En deze 3 kunstenaars zullen zich binnenkort voorstellen aan de bewoners, waarna de volgende stappen worden gezet.

2014

Voor de verbreding van het kanaal zijn er in 2014 langs een afstand van enkele kilometers aan beide zijden honderden oude bomen en struiken verwijderd. Voor veel bewoners die dagelijks in dit gebied wandelen of fietsen was dit een grote inbreuk op de beleving van een mooi stukje historische natuur.