Archief 2014

De commissie Reeshof Cultuurt benoemt speerpunten in de ontwikkeling die ze de komende jaren wilt waarmaken. Het aantal actieve verenigingen op het gebied van amateurkunst is op peil gebleven. Er zijn in de Reeshof de afgelopen jaren geen geschikte ruimtes voor culturele activiteiten beschikbaar gekomen. Basisschool de Boemerang en Kinderopvang de Grote Beemd zijn de laatste jaren minder goed te gebruiken voor culturele initiatieven en Wijkcentrum de Heyhoef wordt steeds meer vast verhuurd. Er is (nog altijd) behoefte aan een groter podium met een professionele uitrusting in de Reeshof. Reeshof Cultuurt geeft aan dat ze door het ruimtegebrek al twee grotere evenementen heeft moeten afwijzen, die zijn uitgeweken naar het centrum en naar Bosvreugd. Er zou meer georganiseerd kunnen worden in de sfeer van 'Palm Parkies' als er een groter podium zou zijn.

De samenstelling van de commissie is in 2013 gewijzigd. Erik Groels (voorzitter wijkraad) en Lin de Laat (lid wijkraad en beroepsmatig actief als docent dans bij Factorium) zijn vanaf aanvang in 2012 lid. Judith Ensel (beleidscoördinator Art-fact) en Jos Verkroost (penningmeester wijkraad) zijn in 2013 gestopt en vervangen door Jos de Roos (Reeshofbewoner en tot medio 2014 hoofd bedrijfsvoering Factorium) en Peter Kok (sectordirecteur Bibliotheek Midden-Brabant). De commissie in de nieuwe samenstelling richt zich op professionalisering van de activiteiten: opstellen heldere criteria voor toekenning van een bijdrage e.d. Inhoudelijk stelt de commissie zich de komende periode ten doel creativiteit te stimuleren en met nam nieuwe initiatieven te ondersteunen. Er wordt gezocht naar initiatieven die een
spin-off (kunnen) hebben naar duurzame activiteiten, die niet stoppen wanneer de financiële ondersteuning vanuit Reeshof Cultuurt stopt. Er wordt gekeken naar initiatieven die bouwen op burgerparticipatie, en die sterk gericht zijn op samenwerking & team-building.

Zo kijkt de commissie met interesse naar een bewoner uit de Reeshof die een maandelijks cultuurpodium in wijkcentrum De Heyhoef gaat organiseren: 'Cultuurpodium Heyhoef-Backstage'. De wijkraad juicht dit initiatief toe.

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.