Erik Groels

Mijn naam is Erik Groels en ik ben in 1999 met mijn vriend in de Reeshof komen wonen aan de Bijsterveldenlaan. Daar woon ik nog steeds in volle tevredenheid aan het natuurgebied De Dongevallei. 

Aangezien ik na enkele jaren iets nuttigs wilde betekenen voor de wijk en ik via een kennis over de wijkraad hoorde, ben ik in 2005 hiervan lid geworden. Wat dit inhield, wist ik toen nog niet, maar ik leerde in ieder geval de wijk beter kennen en ik zou er ook nog iets voor kunnen betekenen. In 2007 werd ik voorzitter en tot heden probeer ik deze functie correct uit te voeren. 

Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar openbare voorzieningen, infrastructuur, veiligheid en culturele en sociale activiteiten. In 2012 hebben we Reeshof Cultuurt opgericht en ben ik hiervan lid geworden om gezamenlijk met andere leden culturele activiteiten en uitingen in de Reeshof te promoten. 

We mogen trots zijn op de organisatoren van leuke evenementen. En dat vaak op vrijwillige basis! Uiteindelijk zijn deze evenementen allemaal bedoeld voor verschillende doelgroepen in de Reeshof. Door de hoge kwaliteit en soms ook door de grootschaligheid of het unieke evenement, trekt dit vaak ook bezoekers buiten de Reeshof. Daar mogen we dan extra trots op zijn, want deze activiteiten zijn een visitekaartje van de Reeshof, waarmee de beeldvorming van de Reeshof positief ten goede komt.

Wijkraad Reeshof ondersteunt de leuke initiatieven en vindt dit positief bijdragen aan het karakter van ons stadsdeel. Wij kijken hierbij naar een breed belang van de bewoners en de wijkraad ventileert dit ook op deze wijze naar externe partijen (bijvoorbeeld de gemeente). Het individueel belang van de bewoners uit de Reeshof is hiermee niet ondergeschikt, maar voor de wijkraad vaak geen uitgangspunt om de individuele mening ook naar buiten uit te dragen. Dit is natuurlijk wel het geval als de veiligheid in het gedrang komt. Dan gaat de wijkraad hiermee juist aan de slag om meer draagvlak te krijgen en om gezamenlijk met andere partijen een oplossing te vinden.