Harry van der Klink

In 2003 ben ik samen met mijn vrouw in de Reeshof komen wonen en wij voelen ons thuis in deze prachtige wijk van Tilburg. In 2003 heb ik de overstap gemaakt vanuit de welzijnssector naar de cultuursector. Aanvankelijk verantwoordelijk voor de Centrale Bibliotheek van Rotterdam en een aantal jaren later ben ik directeur-bestuurder geworden van een bibliotheekorganisatie in de provincie Zuid-Holland. 

Sinds kort heb ik mijn eigen bedrijf en adviseer ik organisaties in de cultuur- en onderwijssector. Ook ondersteun ik deze organisaties in de vorm van interim-management.

Waarom ik lid ben geworden van de commissie Reeshof Cultuurt? Enerzijds omdat ik het leuk vind om samen met anderen een verdere impuls te geven aan het culturele leven in onze wijk, omdat een land, een provincie, een stad of een wijk zonder kunst en cultuur geen identiteit heeft. Anderzijds vind ik het belangrijk, dat (potentiële) cultuurliefhebbers in aanraking kunnen komen met verschillende vormen van cultuur en cultuurmakers/aanbieders binnen die verschillende vormen de ruimte krijgen zich te kunnen presenteren. 

Samen met de andere leden van de commissie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het tot stand brengen van de verbindingen tussen cultuurliefhebbers en cultuurmakers, onder andere door het wegnemen van (te grote) financiële drempels.