Peter van Gils

Ik ben Peter van Gils en woon sinds 1998 in de Reeshof. Daarvoor woonde ik het grootste deel van mijn leven in de binnenstad van Tilburg. Ik ben geboren in 1950 op het Piusplein, toen het plein nog uit 2 delen bestond. Ik kon er spelen met kinderen uit de buurt. Onze tuin grensde aan de achterstandswijk de Koningswei. In 1960 werd het grootste deel van mijn buurt gesloopt. Onder aanvoering van burgemeester Becht werd dit deel van de stad met de grond gelijk gemaakt. Dit was een grove inbreuk op het culturele erfgoed van Tilburg en naar mijn mening de meest ernstige bestuurlijke dwaling die deze stad ooit heeft gekend. 

Ik woon nu sinds 20 jaar met veel plezier in de Reeshof. Een nieuw stadsdeel dat steeds meer een eigen identiteit krijgt met hardwerkende bewoners die er allemaal graag wonen. Wonen is voor mij meer dan een huis met een tuin; de woonomgeving is voor mij net zo belangrijk. Werken aan die woonomgeving is voor mij net zo vanzelfsprekend als mijn huis onderhouden. Dat betekent contacten zoeken met buurtbewoners en samen werken aan een gezond en leefbaar klimaat. Tot voor een jaar geleden was ik docent aan Avans Hogeschool bij de academie voor sociale studies in Den Bosch. Sinds mijn pensionering heb ik dan ook meer tijd om me nog meer voor mijn buurt in te zetten. Het afgelopen jaar heb ik meegewerkt aan Heyhoef Backstage, omdat ik groot muziekliefhebber ben. Sinds mei 2016 ben ik ook lid van Reeshof Cultuurt. Dit is een club van Reeshof bewoners die allemaal willen werken aan een gezonde en leefbare woonomgeving. Cultuur is daarbij uiteraard een zeer belangrijk onderdeel, waaraan ik een positieve bijdrage wil leveren.