Ruud van Eeten

Op verschillende wijze ben ik werkzaam in de culturele en sociale sector.

Als uitvoerder, als directeur, als adviseur en als bestuurder. Tevens neem ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De combinaties van de diverse perspectieven en belevingswerelden bieden een helder, actueel, grondig en veelomvattend blikveld.
Daarbij heb ik een divers, groot en rijkgeschakeerd netwerk ontwikkeld, ben ik gedegen financieel onderlegd en heb management skills ontwikkeld.

Mijn creatieve DNA zorgt voor een bijzondere innerlijke synergie.